DZIAŁ HANDLOWY: 
+48 530 040 656, foltyn@alvitro.com +48 530 455 610, biuro@alvitro.comDZIAŁ TECHNICZNY: 
+48 530 040 626, kluk@alvitro.com

ZGODNOŚĆ Z RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Alvitro
ul. Kowanowska 59
64-600 Oborniki
+48 530 040 656
biuro@alvitro.com

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Umowa zlecenie.
Dla wykonania realizacji przez naszą firmę oraz zawarcia umowy, niezbędne jest podanie danych osobowych (art. 6 ust. 1). Dane te wykorzystane są w ofertach, umowie pomiędzy naszą firmą, a Klientem oraz do wystawienia faktur. Czas przechowywania danych osobowych to 6 lat, po którym to okresie dane są usuwane.

Marketing.
Nasza firma przetwarza dane osobowe w celach marketingowych, takich jak wysłanie opracowanej oferty na podany adres e-mail. Nie wysyłamy ofert, które nie były zamawiane, a korespondencja mailowa realizowana jest na prośbę Klienta. W celu usunięcia Państwa adresu e-mail z naszej bazy, należy wysłać taką informację na adres: biuro@alvitro.com

Media społecznościowe (Facebook).
Profil prowadzony przez naszą firmę na Facebooku ułatwia prezentację naszych prac oraz komunikację z fanami profilu oraz osobami zainteresowanymi naszymi realizacjami. Nie zbieramy danych osobowych na Facebooku, chyba, że ktoś poda dane osobowe w prywatnej wiadomości na Facebooku w celu przesłania oferty.

Prawa osoby, której dane osobowe są u nas przechowywane.
Osoba, która podała dane osobowe naszej firmie ma prawo do:
- wglądu danych,
- zmianie danych,
- usunięcia danych,
- zastrzeżenie do ich przetwarzania,

W celu skorzystania przysługujących praw, prosimy o kontakt z naszą firmą.

- wniesienie sprzeciwu, skargi.

W tym celu należy kontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Cookies
Nasza firma nie umieszcza plików cookies poprzez stronę www.alvitro.com – nie używamy tego mechanizmu.
Korzystamy z technologii Google Analytics w celu przeglądu popularności działów na naszej Stronie WWW. Użytkownik ma możliwość blokowania plików cookies Google (o ile zostaną utworzone) w swojej Przeglądarce Internetowej.

Dane osobowe, formularz na Stronie www.alvitro.com
Na naszej Stronie Internetowej dostępny jest formularz kontaktu, ułatwiający wysłanie nam zapytania. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, a gdy użytkownik sobie tego zażyczy, przesłane do nas dane można skasować lub zmienić. W tym celu prosimy o kontakt z nami: biuro@alvitro.com

Nie podanie danych osobowych, konsekwencje.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przesłania oferty lub wystawienia faktury, uniemożliwia współpracę z naszą firmą oraz nie pozwala na zawarcie umowy pomiędzy podmiotem, a naszą firmą.